Tag: חז”ל

פושטין ודורשין

דרך לימודי בעניינים המותרים בט”ב גיליתי חידוש כזה נפלא שכמעט הסחתי דעתי מן האבלות.. ודחיתי לכתוב ולחשוב עליו למחרת. ידענו מכבר כי בחז”ל ישנם שני

קרא עוד »

השערות של חז”ל

הרבה פעמים נטען , בכל מיני הקשרים, שדברי חז”ל לגבי נושאים היסטוריים [אולי גם טבעיים, אבל זה נושא אחר] לא מחייבים מכיוון שחז”ל דברו לפי

קרא עוד »