Tag: זוהר תולדות

148. זוהר תולדות – מי ימלל גבורות ה’ – דף קלד ע”א

תולדות יצחק הם שתיים, לעומת תולדות אברהם שהם ריבוי הנובע מאחד. אסתכל באורייתא וברא עלמא בכל פרט ופרט ולא בכללות בלבד. התורה של בריאת האדם

קרא עוד »