Tag: וכחלום יעוף

פרשת חיי שרה תשע”ו

ויהי חיי שרה. ותמת שרה. יש משהו בחריזה של שני הפסוקים האלה. כאומר מה היו חיי שרה, מתה שרה. ועל דרך זה רשימות שלימות במקרא,

קרא עוד »