Tag: דברים פרק כט

דברים פרק כט – ל

תחילת נצבים הוא המשך הפרשה בסוף כי תבוא בתחילת פרק כט, ומסדר הפרקים כיוון כאן יותר טוב לפי הענין ממסדר הפרשיות. (ודעת הפרשה כנראה כדברי

קרא עוד »