Tag: בריש הורמנותא דמלכא

143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
143. זוהר בראשית דף טו בריש הורמנותא דמלכא
/

כח מעשה בראשית למעלה מהשגת אנוש ובתורת חסד ניתן לנו הכל מבלי שומרי פתח מפחידים אלא בשומרים מחייכים שהם הלבושים שבהם היא מובנת לכל אחד

קרא עוד »