Tag: ברוריה

133. כי תצא: משום שלא ילדה רני

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
133. כי תצא: משום שלא ילדה רני
/

נבואות נחמה אינם נבואות על הגאולה אלא על נחמת הלב, בין קודם הגאולה ובין לאחריה. עיקר התשובה בינה ליבא ולכן היא מוחלת עון כיון שהיא

קרא עוד »