Tag: אלה הדברים

128. דברים חזון: דברי יראה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
128. דברים חזון: דברי יראה
/

אלה הדברים הוא נגיעת הכל אל עולם הדבר שבו הוא נעשה ממשי בפני האדם ונעשה מסיפורים תוכחות נוראות מעצמו של משה אל עצמות הנפש. ביאור

קרא עוד »