שיעורי עיון פסח תשפב

ואתכם לקח ה’ – הוצאת ישראל משלטון שרי האומות ביציאת מצרים במשנת רמב”ן

הכנה לפסח תשפ”ב שיעור ב    

קרא עוד »