שיעורים חנוכה

318. נר ביתו עדיף משום שלום ביתו – זוהר לחנוכה מקץ תשפ”ג

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ יוסף דוד אלבוים שליט”א   להקדשת שיעור – https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94     **   להתחברות לתמיכה תמידית ושותפות בבית

קרא עוד »

261. נר חנוכה מצילה מדכאון גיהנום של שלג – זוהר לחנוכה (זוהר מועדים ה)

ביאור הגיהנום של הקיץ והגיהנום של החורף בעולם הזה היהודי אינו מפחד מהגיהנום לפי שהוא מוגן במצוות גופו לבושיו ביתו הגנה כפולה חידוש הזוהר להוסיף

קרא עוד »

210. שפילן כאילו משיח איז שוין געקומען – זוהר חנוכה

שיעור החדש השבוע הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ שמואל שלעזינגער שליט”א לזכות את הרבים דער ערשטער סיבה פון אלעס איז לאו דווקא דאס וואס

קרא עוד »

152. זוהר לחנוכה – והנה עלה זית טרף בפיה – זוהר חדש נח דף לט עמוד ב

דברי הזוהר לחנוכה ביאור על הזוהר תמונה ראשונה של סיפור חנוכה בתורה הוא בפרשת סיום המבול. כאשר נח צריך לדעת אם באמת יבשה הארץ, והוא

קרא עוד »