שיעורים חנוכה

318. נר ביתו עדיף משום שלום ביתו – זוהר לחנוכה מקץ תשפ”ג

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
318. נר ביתו עדיף משום שלום ביתו - זוהר לחנוכה מקץ תשפ"ג
/

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ יוסף דוד אלבוים שליט”א   להקדשת שיעור – https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=SMGXBETTK3Z94     **   להתחברות לתמיכה תמידית ושותפות בבית

קרא עוד »

261. נר חנוכה מצילה מדכאון גיהנום של שלג – זוהר לחנוכה (זוהר מועדים ה)

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
261. נר חנוכה מצילה מדכאון גיהנום של שלג - זוהר לחנוכה (זוהר מועדים ה)
/

ביאור הגיהנום של הקיץ והגיהנום של החורף בעולם הזה היהודי אינו מפחד מהגיהנום לפי שהוא מוגן במצוות גופו לבושיו ביתו הגנה כפולה חידוש הזוהר להוסיף

קרא עוד »

210. שפילן כאילו משיח איז שוין געקומען – זוהר חנוכה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
210. שפילן כאילו משיח איז שוין געקומען - זוהר חנוכה
/

שיעור החדש השבוע הוקדש על ידי ידידי הרה”ח ר’ שמואל שלעזינגער שליט”א לזכות את הרבים דער ערשטער סיבה פון אלעס איז לאו דווקא דאס וואס

קרא עוד »

152. זוהר לחנוכה – והנה עלה זית טרף בפיה – זוהר חדש נח דף לט עמוד ב

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
152. זוהר לחנוכה - והנה עלה זית טרף בפיה - זוהר חדש נח דף לט עמוד ב
/

דברי הזוהר לחנוכה ביאור על הזוהר תמונה ראשונה של סיפור חנוכה בתורה הוא בפרשת סיום המבול. כאשר נח צריך לדעת אם באמת יבשה הארץ, והוא

קרא עוד »

93. מקץ שבת חנוכה

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
93. מקץ שבת חנוכה
/

על הרשות

קרא עוד »

19. שבת חנוכה תשע”ז

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
19. שבת חנוכה תשע"ז
/

הודאה על החיים – English

קרא עוד »

18. חנוכה תשע”ז

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
18. חנוכה תשע"ז
/

בביאור מידת האמת

קרא עוד »