מקורות חנוכה

זוהר לחנוכה

פתח דבר ידועים דברי בני יששכר[1] שאור מצות נר חנוכה הוא מבחינת אור הגנוז ולכן לא נזכר בתורה אלא בדרך גניזה, ואף בספר הזוהר לא

קרא עוד »