Day: November 23, 2020

רמז כ”ו הנחות הרמב”ם

קשה להניח שזה מקרה שהרמב”ם הניח הוי”ה (26) הנחות שמתוכם מוכח מציאות האל? זה גם יפה ש26 ההנחות מביעים 4 הוכחות. אבל חלק זה כבר

קרא עוד »