מהות הנשמה

ווייסען מענטשען וואס זיי טוהן אדער וואס זיי ‘דארפן טוהן’ – הרמב”ם על הנשמה שיעור ה

קרא עוד »