בית המדרש עיון למחשבה

וואס איז דאס קדושה?? קדושת הזמנים ו

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
וואס איז דאס קדושה?? קדושת הזמנים ו
/

השיעור הוקדש על ידי ידידי החשוב ר’ יואל פאל שליט”א לרפואה שלימה חיים יוסף בן לאה יה”ר שזכות הלימוד יגן בעדו ויתרפא רפואה שלימה בקרוב.

קרא עוד »

קדושת הזמנים ה

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
קדושת הזמנים ה
/
קרא עוד »

קדושת הזמנים ד

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
קדושת הזמנים ד
/
קרא עוד »

קדושת הזמנים ג

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
קדושת הזמנים ג
/
קרא עוד »

קדושת הזמנים ב

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
קדושת הזמנים ב
/

ממשיך לתאר קושיית האחרונים על מקום השבת בזמנים שונים בכדור הארץ בשלשה אופנים, בדרך הלכתית, בדרך קבלית, ובדרך פשט מעשה בראשית. מסדר שלשה דרכי תירוצים

קרא עוד »

קדושת הזמנים א

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
קדושת הזמנים א
/

מבוא לבית מדרשנו הצגת קושיית האחרונים על השבת במקומות שונים בכדור הארץ בשלשה דרכים, ושלשה תירוצים.

קרא עוד »