יום: אוקטובר ב28, 2018

לשמע אוזן שמעתיך

וירא אליו הויה. זהו שאמר הכתוב (איוב מב, ה) "לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראיתך". אמר אברהם אבינו לפני הקב"ה, מימות אדם הראשון היו שומעים

קרא עוד »