שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

שיעור אויף דער סדר פון ספעציעלע סוגיות, יעדער תקופה נעמט מען דורך א נושא גרונטליך.

פרשת וילך

פירוש המקרא

הגות ואגדה

שיעורים

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
190. ער איז געגאנגען א מאסקע און דאך איז ער געשטארבען. זוהר וילך - משה נספה בלא משפט.
/