שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

פרשת חיי שרה

פירוש המקרא

הגות ואגדה

שיעורים