שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

שיעור אויף דער סדר פון ספעציעלע סוגיות, יעדער תקופה נעמט מען דורך א נושא גרונטליך.

פרשת יתרו

פירוש המקרא

הגות ואגדה

שיעורים

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
269. זיך באקענען און פרייען מיט דער יוד קא ואו קא - זוהר ערב שבת יתרו תשפב אמור מועדים שיעור יא
/
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
159. זוהר יתרו - כהן ומלך בקדושה ובסטרא אחרא - סז, ב - סח,א
/