שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה'.

פרשת תצוה

פירוש המקרא

הגות ואגדה

שיעורים

162. זוהר תצוה - ואתה תצוה - וקבלת התורה מאהבה
/