שיעור שבועי בפרשת השבוע

שיעור בספר הזוהר על פרשת השבוע