שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

שיעור אויף דער סדר פון ספעציעלע סוגיות, יעדער תקופה נעמט מען דורך א נושא גרונטליך.

לימוד תנ"ך - פרק ליום

שיעור 5 דקות לפרק – מקרא מסודר – קבוצת לימוד ודיון

2044px-WhatsApp.svg[1]
קבוצה לשיעור 5 דקות
2044px-WhatsApp.svg[1]
הצטרפות לקבוצת לימוד

פרשת פינחס

מקרא מסודר, שיעורים קצרים, שיעורים ארוכים, חידושים והגות, וזוהר