Tag: ספר יחזקאל

יחזקאל פרק ב

יחזקאל ב, א – ב פסוק א פרק הקודם הסתיים ואשמע קול מדבר. וכאן הוא משמיע מה הקול אומר, בן אדם וגו’. הקול שהוא שומע

קרא עוד »

יחזקאל פרק א

ישעיה ירמיה ויחזקאל יש לדבר הרבה אודות האופי של נבואת יחזקאל, ואפשר להתחיל אותו עם זה שעיקר מעשה מרכבה מיוחסת לו, אע”פ שכדברי אפרים כבר

קרא עוד »