Tag: נעשה ונשמע

נעשה ונשמע על פי הרוז’ינער

נעשה ונשמע, מעשיו מרובים מחכמתו. והקושיא מבוארת. מצאתי שהרוזי’נער (עירין קדישין לשבועות) מפרש כך. שקשה למה ילד לא צריך שילמדו אותו לאכול, אבל הוא צריך

קרא עוד »

חירות הפרט, תורה, מוסר

 [אני ממשיך להעתיק לכאן חלקים של דיונים שהיו לי באתר עצכח, בינתיים ללא עריכה מספקת] כיוון שלדעתי , מבין כל השאלות העומדות בפני הדת, מדובר

קרא עוד »

נעשה ונשמע לפי הגרי”ז

עיינתי בספר חידושי הגרי’ז בפנים במשך השבת, אסכם את הבנתי בדבריו, ומה שיש להעיר עליהם, וההבנה האפשרית בדבריו. יש כאן שני חלקים: א’- ביאורו להשוואה

קרא עוד »