Tag: מיסטיקה

מהו הקבלה (תשובה לשאלה)

לכבוד הרה”ג חריף ובקי שואל כענין ומשיב כהלכה מוהר”ר דניאל שליט”א. שאלתך קבלתי. ובוודאי שמת לב שאין כאן שאלה אחת אלא שלשה וארבעה שאלות, ואסדרם

קרא עוד »

בקורת המיסטיקה הטהורה [חלק א’]

בקורת המיסטיקה הטהורה [הפילוסופיה של המיסטיקה] [לאור כמה וויכוחים חוזרים ונשנים אודות נאמנות החוויה הדתית לסוגיה כהוכחה כלשהו לנכונות דעות או דתות, ולאור היות השאלה

קרא עוד »