Tag: בריסק

נעשה ונשמע לפי הגרי”ז

עיינתי בספר חידושי הגרי’ז בפנים במשך השבת, אסכם את הבנתי בדבריו, ומה שיש להעיר עליהם, וההבנה האפשרית בדבריו. יש כאן שני חלקים: א’- ביאורו להשוואה

קרא עוד »