Tag: אושפיזין

סוד האושפיזין

סוד האושפיזין. שפעמים יושב יהודי בסוכתו בימי החג והוא בודד, כי כל חברי בית מדרשו יושבים כל אחד בסוכתו עם משפחתו ואין לו עם מי

קרא עוד »

140. זוהר על האושפיזין – פרשת אמור דף קב ע”ב עד קד ע”א

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
140. זוהר על האושפיזין - פרשת אמור דף קב ע"ב עד קד ע"א
/

לימוד הזוהר לדעת הדברים בשורשם ולא כעמי הארצים המתנות בזכות משה אהרן ומרים כלומר יש להם עבודה פנימית שעל ידי זה שורה חזרת כל שלשת

קרא עוד »