אהיה אשר אהיה

תוכן עניינים

לפי פשוטו רחוק לי להאמין ש’אהיה אשר אהיה’ הוא שם ה’. בכלל הייתי אומר שהוא חול.
  • לשאלה מה שמו מה אומר אליהם עונה ה’ בפירוש בפסוק הבא כה תאמר הויה אלהי אבותיכם וגו’ זה שמי לעולם. לא נשאר מקום ספק שכאן הוא התשובה לשאלת מה שמו – זה שמי. מה אומר אליהם – כה תאמר.
  • קשה להאמין שיהיה זה השם שממש ענה בו למשה על שאלת מה שמו ולא מופיע בשום מקום אחר בתורה כשם ה’. ולא עוד אלא שבפרשה זו עצמה משומש המילה אהיה במובן של חול, אהיה עמך.
לכן בפשטות פסוק זה הוא התחמקות בדומה ל’למה זה תשאל לשמי’, או למה זה תשאל לשמי והוא פלאי. ופירושו פשוט מה משנה מה שמי, אהיה אשר אהיה, והמילים כה תאמר אהיה שלחני הם כמו התחמקות צינית, תגיד להם ההוא שאין לו שם שלחני.
אם יש פה תאלוגיה הוא דווקא שעצם ה’ אין לו שם והוא מה שהוא, אבל יש לו שמות לפי מעשיו, לאבות נקרא אל שדי וכדומה לפי מעשיו. אבל פה בחר לעצמו שם שיהיה לעולם ולדור ודור והוא שם הויה. לא ששם זה הוא עצמותו אבל זה כן שם יותר ארוך טווח משמות קודמים כמו אל שדי או האל בית אל.
ואולי

הויה פירושו אל ההיסטוריה – זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card