#עדדלאידע

לרצות

הרבי מליובאוויטש: צריך לרצות להגיע עד דלא ידע. מי שאינו רוצה לא יעזור לו גם חבית שלימה של יין. #עדדלאידע

קרא עוד »

בירור ניצוצות

יש אומרים: הגיע אדם למקום חדש ואינו יודע למה יברך ברכה ויברר ניצוצות. האמת: גם אם לא יברך שום ברכה ולא יעשה שום מצוה יברר

קרא עוד »

גבוה חמישים אמה

ר' יצחק משה חוזר תדיר בשם ר' אברהם המלאך: עצת זרש הוא יעשו עץ גבוה חמישים אמה. יגידו שהצדיק גבוה מדי ואי אפשר להשיג אותו.

קרא עוד »

מחיר הידע

כולם רוצים לדעת אבל אף אחד לא רוצה לשלם את המחיר. ואלה שמשלמים את המחיר לפעמים לא יודעים שזה יודעים. #עדדלאידע

קרא עוד »

משחקי אבלות

אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד. כל הפורים משחק וצריכים לשחק גם החלק הזה. אבל ראשי תיבות א'כול ב'שמחה ל'חמך.  

קרא עוד »

צומות ורצונות

תחילה רצה המן להרוג את מרדכי. שוב את כל היהודים. שוב נהרג הוא בעצמו. תחילה צם מרדכי. שוב כל היהודים. ושוב יצא המן בעצמו אבל

קרא עוד »

אבלות המן

יש לכוון בצום אסתר גם לזכור אבלות המן וכל משפחתו ולהשתתף בצער אחינו השמאלנים שמצירים על כך שהוצרכנו להרוג את הבא להרגנו.  

קרא עוד »

מדומיינים

ר' מוטל זילבר: אל תהיו כאלה מדומיינים שחושבים שפורים אינו האמת. #עדדלאידע

קרא עוד »

זה שלושים יום

תענית אסתר בי"ג אדר. וקשה שהרי תענית אסתר המקורי היה בניסן. ביג בניסן אמרה אסתר ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלשים יום. אם

קרא עוד »

Hardware and Software

Some questions can't be answered in the software you need to upgrade your hardware. Get a different kind of mind. #עדדלאידע

קרא עוד »

יחיד ורבים

הרב אשלג: בנגלה יחיד ורבים הלכה כרבים. בפנימיות יחיד ורבים הלכה כיחיד. #עדדלאידע

קרא עוד »