929 תנ”ך

עוד נגע אחד

הורגלנו לקרוא את ההמשך הארוך של שליחת משה אל פרעה ועשרת המכות כדיאלוג מתמשך בין השם לפרעה. כאילו השם מתווכח עם פרעה מי גדול ממי

קרא עוד »

ויקרא לו אל אלהי ישראל

האל במקרא נגלה בהרבה שמות, וגם בהרבה דמויות. פעם קוראים לו שדי ופעם הויה ופעם אל ופעם אלהים ופעם אדני ופעם מלאך אלהים ופעם ופעם

קרא עוד »

קרבן אשם – ויקרא פרק ה

קרבן אשם/קרבן עולה ויורד אחרי קרבן חטאת באים עוד סוגי קרבנות שבאים על החטא אבל אינם נקראים חטאת אלא עולה ויורד או אשם. וצריך להבין

קרא עוד »

קרבן חטאת – ויקרא פרק ד

[בענין אימורי הקרבנות – כנראה שבמקרא קרב וכליות נחשב האברים הפנימיים העיקריים של בעל חי, כמו שכתוב בנשמת וכל קרב וכליות יזמרו לשמך, ולכן שני

קרא עוד »

זבח שלמים – ויקרא פרק ג

זבח שלמים לפעמים רוצה אדם להקריב זבח שלמים. קרבן שלמים הוא קרבן שונה מאד מכל הקרבנות בכך שיש בו חלק רשות. הוי אומר מטרת הקרבן

קרא עוד »

קרבן מנחה (ויקרא פרק ב)

קרבן מנחה לפעמים אדם (נפש – פירושו של נפש בהקשר זה במקרא נראה לי שהוא ‘פרט’. אדם פרטי מרצונו לא בגלל שחובה עליו או כציבור,

קרא עוד »

פתיחה לספר ויקרא

ענין ספר ויקרא והמשכו לסוף ספר שמות.
חשיבות פרטי הקרבנות.
הרקע לסיפור הקרבנות.
סוגי הקרבנות וחלוקתם.
עולה וזבח.

קרא עוד »

ואלה המשפטים

הקדמה כל הפרשה – מתחילת פרשת משפטים (פרק כא) עד לאמצע פרק כג (פסוק כ) הוא קובץ אחד של משפטים, שכולל בעיקר ענייני חושן משפט

קרא עוד »

וידעתם כי הויה הוציא אתכם

פרשת המן – וידעתם כי ה’ הוציא אתכם פרשת המן כוללת כמה חידות וצריכה לפירוש רחב שיסביר אותה בכלל ובפרט ובהקשר הסיפורי שלה. כמה חוטי

קרא עוד »

עד הגל הזה

‘ארמי אובד אבי’. אבותינו מארם יצאו, ומשם נפרדו להיות לעם חדש . לך לך מארצך וכו’ הלך אברהם מארם אל ארץ כנען במטרה ליצור משהו

קרא עוד »