קדושת הזמנים

זמן קדוש הוא זמן קרוב יותר לאל בסדר סיבתי – קדושת הזמנים אידיש 12

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
זמן קדוש הוא זמן קרוב יותר לאל בסדר סיבתי - קדושת הזמנים אידיש 12
/

השיעור הוקדש על ידי ידידינו מגבאי השיעור הרב יואל רובין שליט”א ישלם ה’ שכרו ותהי משכורתו שלימה מעם ה’.

קרא עוד »

מחלוקת הפילוסופים והראשונים אם הזמן דבר בפני עצמו ונפקא מינא לקדושת הזמנים – שיעור 11

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
מחלוקת הפילוסופים והראשונים אם הזמן דבר בפני עצמו ונפקא מינא לקדושת הזמנים - שיעור 11
/
קרא עוד »

וואס איז דאס קדושה?? קדושת הזמנים ו

שיעורי עיון למחשבה  - אידיש
שיעורי עיון למחשבה - אידיש
וואס איז דאס קדושה?? קדושת הזמנים ו
/

השיעור הוקדש על ידי ידידי החשוב ר’ יואל פאל שליט”א לרפואה שלימה חיים יוסף בן לאה יה”ר שזכות הלימוד יגן בעדו ויתרפא רפואה שלימה בקרוב.

קרא עוד »