עיון הלכה

בגדר הסתכנות ופיקוח נפש

יש דברים שהם נראים ממבט אחד כל כך מסובכים ולא פתורים וכאשר חושבים עליהם קצת ומגיעים לאיזה פריצת דרך הם נהיים כל כך פשוטים עד

קרא עוד »

רדוקציוניזם הלכתי

[רציתי לכתוב את זה בהמשך למה שמובא להלן על בשעה שהציבור מתפללים, ועל מנייני מרפסת, והנה הזדמנה לי דוגמא הכי חריפה לתופעה, עסקנים מצאו להם

קרא עוד »

חומרא דפסח וחומרא דוירוס

שאלה רבים שואלים מה טעם ההקפדה יתירה עד כדי מה שנראה מוגזם בענייני השמירה מן המגיפה. ויש בשאלה זו טעם כשהיא נשאלת על דרך הבן

קרא עוד »