תגית: מתנות לאביונים

שמחת השלום בפורים בדברי הרמב"ם

סיום ההלכות בפרטי הדינים המגיעים אל טעם המצוה כתב רבינו בסוף הלכות מגילה (מגילה וחנוכה פרק ב' הלכה י"ז) מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות

קרא עוד »

עד דלא ידע ו

משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. אין מתנות לאביונים של פורים כמו עוד פרט במצוות צדקה של כל השנה, או ניסיון לעזור לאביון

קרא עוד »