תגית: איד

חטא ויצר ביום הכיפורים

במסכת יומא יט, ב – כ, א: מיקירי ירושלים לא היו ישנין כל הלילה, כדי שישמע כהן גדול קול הברה, ולא תהא שינה חוטפתו. תניא,

קרא עוד »