וישלח תשע”ח: כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי

תוכן עניינים