218. עתה ידעתי מוז שטיין אין צייטונג – זוהר יתרו

תוכן עניינים

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרה”ג ר’ מרדכי בערגער שליט”א

ועל ידי ידידי הרה”ג ר’ זלמן לייב סטרולאוויטש שליט”א.