שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

273. געטליכע מידות הרחמים: זוהר כי תשא תשפב (זוהר אמור שיעור ט”ו)

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרב הטמיר ונעלם שליט”א ישלם ה’ שכרו ותהי משכורתו שלימה מעם ה’ אלהי ישראל

השיעור הוקדש על ידי ידידי הרב הטמיר ונעלם שליט”א ישלם ה’ שכרו ותהי משכורתו שלימה מעם ה’ אלהי ישראל

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה