שמות י – החרפת המכות ארבה חושך

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות י - החרפת המכות ארבה חושך
/