שיעור אויף דער פרשה אין אידיש, פשטים עמוקים ומתוקים על פי פנימיות התורה מתובל בדרכי החסידות ועבודת ה’.

255. ג’ דרכי התורה – מדרש, הבהרת יסודות, והשגת נשמה – זוהר סתרי תורה לך לך

00:00 לך לך אחר בראשית נח
04:01 אי אפשר לרוץ קדימה ואחורה בחיים עצמם
18:00 דרך ראשונה מדרש
20:17 דרך שניה בהירות
27:41 דרך שלישית עשיית נפשות
38:01 דרוש לך לך על יציאת הנשמה

ווערט קביעות'דיגע שותפים אין דער זוהר שיעור

$ 18 Monthly
  • נעמט א חלק אין דער וועכנטליכער שיעור זוהר
  • זייט פון די געבערס פון תורה און נישט די נעמערס
  • זייט א חלק פון אונזער חבורה נעלה
זכות עצומה