16. לך לך תשע”ז

על רדיקליות לך לך בהמשך לניתוק בראשית על כן יעזוב איש. ועל אשר אראך כדרך למראות אלוהים.

 

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
16. לך לך תשע"ז
/