125. בלק – אין כחו אלא בפה או המעשה הוא העיקר

כשיש לאדם כח בפה הוא אינו מדבר מה שמי שאין לו כח מצפה ממנו מאחר ודיבורו אכן פועל בעולם המעשה הוא צריך להתחשב עם מגבלות עולם המעשה ואינו יכול לבקר מבחוץ.
ולאידך כח הפה המשיחי שיכול לדבר על שלימות שאינה בעולם המעשה ולנצח בה את הידיים מאחר והוא מדבר מעולם שיתקיים בשלימות.

125. בלק – אין כחו אלא בפה או המעשה הוא העיקר
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 29:15
 
1X
 

124. חקת: מעשים בעולם המוות

על החסרונות של עולם המעשה כשהוא מנותק מן המחשבה

גזירת המוות שאין הטוב המוסרי והטוב הגשמי אותו דבר

הכסיל בחושך הולך והחכם אינו הולך

חטא מי מריבה שעשה משה מעשה טרם הדיבור

124. חקת: מעשים בעולם המוות
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 28:33
 
1X
 

123. קרח: משה לא ידע תשובה לטענות קרח

משה לא ענה לטענות קרח שאי אפשר לאדם לומר שמגיע לו שררה אלא אם יש לו בסוף יודעים שהוא משמים

המשיח לא ידעו אם הוא המשיח באמת עד אחרי הכל.

היכולת להגיע למשיח תלוי בהכרה שאין אנו יודעים אפילו סימני הגאולה כי הגאולה הוא תמיד משהו אחר משני צדדי המחלוקת

אם בריאה יברא השם מציאות המעשה שהוא הנבחר מכרעת מה שאי אפשר להכריע בדעת

123. קרח: משה לא ידע תשובה לטענות קרח
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 25:56
 
1X
 

121. בהעלותך: ויהי כן. איז ר' יואלי ראטה גערעכט?

סגולת העשיה בפועל ממש שהוא אור הגנוז, ויהי כן. העשיה הפשוטה הכוללת את המורכבות למקום אחד אל מול פני המנורה העלה נרותיה. העשיה הכוללת בתוכה את כל החכמה כאשר צוה השם את משה.

121. בהעלותך: ויהי כן. איז ר' יואלי ראטה גערעכט?
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 28:18
 
1X