מקורות לימוד

מקורות לימוד לראש השנה

מאת ידידי הרה”ג ר’ צבי שליט”א עם הדגשות והדרכות שלו. הוספות ועריכות שלי יבואו בהמשך מקרא מצוות ראש השנה ויקרא פרק כג, כג-כה; פרשת המועדות

קרא עוד »