תשע”ז

זאת חנוכה תשע”ז

הוארו כל האורות, הודלקו כל הנשמות, נשרפו כל הנרות, זאת חנוכת הנרות. התפוצצו זיקוקין, קול רעש ואש, ושמחה. אשר שם ליבו הביט והקשיב לריקודם של

קרא עוד »

נר שישי של חנוכה תשע”ז

“כי את חנה אהב והוי”ה סגר רחמה”. איתא בפרע”ח חנוכה הוא חנה כ”ו. סימן לנו בזאת להתבונן בתמונת סיפור חנה והולדת בנה שמואל. ואיך מתקשרת

קרא עוד »

נר חמישי של חנוכה תשע”ז

איתא בזוהר (ח”א רלב, א) שכל ביתה לבוש שנים שכל מצוות התורה כפולות כגון מילה ופריעה, ציצית ותפילין, מזוזה ונר חנוכה. כי מזוזה בימין ונר

קרא עוד »