ימי החשמונאים

וטמאו כל השמנים שבהיכל

המפרשים חקרו כיצד טמאו ואיזה טומאה ואם טימאו מה מועיל החותם ועוד האריכו הלא טומאה הותרה בציבור וכו’. אבל לפי הפשט ייתכן שטימאו פה אין

קרא עוד »