בית המדרש עיון למחשבה

מקורות לימוד לראש השנה

מאת ידידי הרה"ג ר' צבי שליט"א עם הדגשות והדרכות שלו. הוספות ועריכות שלי יבואו בהמשך מקרא ויקרא פרק כג, כג-כה; פרשת המועדות במדבר פרק כט,

קרא עוד »

רמב"ן

תולדותיו והנוגע לשיטתו רבינו משה בן נחמן – תולדות חייו זמנו וחיבוריו. בעיקר פרק יד ופרק טז מקורות ללימוד שיטתו א. פירוש התורה. ב. דרשת תורת

קרא עוד »