מציאות ה

מציאות האל – הגדרות והוכחות

רמב"ם פירוש המשניות הקדמת חלק היסוד הראשון: האל מחויב המציאות. ספר המצוות מצוות עשה א': מציאות האל כמצות אנכי. משנה תורה הלכות יסודי התורה פרק

קרא עוד »