תחתונים

תחתונים

על חבל כביסה

מול חלוני

יפריעו בעדי

לראות שמים

ולו אפנה

לשמים בתוכי

כחול ימים

רחבים ועמוקים

והיו ימי

מלאים כיַמים

ובהם שטים

דגים מגוונים

בצבעי קשת

ואת קשתי אפנה

אל עין השמים

לירות במסתרים

ובעין אחת אפנה

למעמקים

במערות ובבורים

בצללי במים עכורים

אעלה פנינים

כעצם השמיים