השערות פרועות לחנוכה

תוכן עניינים

בבית שני לא היו נוהגים במצוות הדלקת המנורה עד שבאו החשמונאים וחידשום.
[בכל תיאורי חידוש המקדש ועבודתו בספרי עזרא נחמיה לא מוזכר אלא קרבנות התמיד והציבור ולא המנורה או שאר כלים פנימיים כלל. ואכן על זה ניבא זכריה שיחזירו את המנורה אם ינהגו בני יהושע כהוגן אך ככל הנראה לא נהגו כהוגן ולא נתקיימה נבואתו עד זמן חנוכה]
המנורה שהדליקו בה החשמונאים בבית המקדש היתה של שמונה קנים.
[ואע”פ שכתוב בתורת משה לעשות של שבע קנים לא חשבו שמנין זה מעכב. וכך מפורש בפסיקתא עכ”פ בשנה ראשונה שמצאו שמונה שפודים והדליקו בהם. ונוסח מגילת תענית שבעה שפודים]
ועי’ אבן עזרא זכריה פרק ג וז”ל

והנכון כי לא היה לו בגדי כבוד ותפארת כי לא היה להם רק מזבח להקריב העולות ואין להם בית ולא פרכת וכפרת ומזבח הזהב ובגדי זהב והנה הבגדים משל שאין לו כבוד והדר: