השערות פרועות לחנוכה

תוכן עניינים

בבית שני לא היו נוהגים במצוות הדלקת המנורה עד שבאו החשמונאים וחידשום.
[בכל תיאורי חידוש המקדש ועבודתו בספרי עזרא נחמיה לא מוזכר אלא קרבנות התמיד והציבור ולא המנורה או שאר כלים פנימיים כלל. ואכן על זה ניבא זכריה שיחזירו את המנורה אם ינהגו בני יהושע כהוגן אך ככל הנראה לא נהגו כהוגן ולא נתקיימה נבואתו עד זמן חנוכה]
המנורה שהדליקו בה החשמונאים בבית המקדש היתה של שמונה קנים.
[ואע”פ שכתוב בתורת משה לעשות של שבע קנים לא חשבו שמנין זה מעכב. וכך מפורש בפסיקתא עכ”פ בשנה ראשונה שמצאו שמונה שפודים והדליקו בהם. ונוסח מגילת תענית שבעה שפודים]
ועי’ אבן עזרא זכריה פרק ג וז”ל

והנכון כי לא היה לו בגדי כבוד ותפארת כי לא היה להם רק מזבח להקריב העולות ואין להם בית ולא פרכת וכפרת ומזבח הזהב ובגדי זהב והנה הבגדים משל שאין לו כבוד והדר:
×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card