שמות מ – הקמת המשכן וכבוד ה’

תוכן עניינים

5 מינוט פרק תנ"ך
שמות מ - הקמת המשכן וכבוד ה'
/