סוכות

סיכום תשרי תשע"ו

סיכום השנה מתחילה עם פחד גדול, נדרש מאתנו משהו חדש ואחר, מי יודע אם יש בידינו בכלל את הכוח להתקדם למשהו חדש, עם כל החלקים

קרא עוד »

ראשון לחשבון עונות

למועדי החודש הזה יש סדר, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות. הסדר שלהם הוא המשך אחד מתעלים זה על זה. וישנם ניתוקים ביניהם שהם ימות החול,

קרא עוד »

ר"ה יוה"כ סוכות שמע"צ

השיבנו אבינו לתורתך, זה ראש השנה. וקרבנו מלכנו לעבודתך, זה יום הכיפורים. והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, זה סוכות. ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה, זה שמיני

קרא עוד »