תגית: שמות הקודש

פרשת תרומה תשע"ב

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. להבין בעבודה הפנימית משמעות שני הדברים שיש כאן שני שלבים , תחילה לבנות מקדש ואח"כ ושכנתי בתוכם. שלכאו' בעבודה אינו

קרא עוד »