אין אומרים תחנון בתשעה באב שנקרא מועד. לפי נוסח ספרד אומרים בכל תחנון וידוי. אם כן משמעות המועד הוא שבכל היום של הקינות והאיכה אין אנו אומרים אפילו פעם אחד אשמנו בגדנו. נחנו פשענו ומרינו – שכן דרכנו בכך, אתה לא סלחת – והלא זו דרכך.

כמו תמיד, חשוב לזכור פשוטו של מקרא. כל מי שקןרא את טקסט התפלות כפשוטו מבחין שהדויים שאנחנו אומרים אינם איזה התאוננות כמה הרשענו וחטאנו ואשמנו, אלא פשוט רשימה של חטאים שאנחנו מגישים כדי לספר את האמת ולקבל עליהם סליחה. כך למשל רבים מזכירים הנוסח ‘על חטא’ כמשהו דכאוני, ומשום מה שוכחים את הבנת הנקרא, על חטא אינו התחלה של משפט הוא המשך שאומר תסלח לנו על חטא זה וזה וזה, רשימת קניות של כל החטאים שתסלח לנו עליהם.

גם הוידוי שאומר אשמנו אינו אומר אנחנו אשמים אלא להיפך, פשוט תקראו, אין אנו עזי פנים לומר לפניך צדיקים אנחנו אבל אנחנו ואבותינו חטאנו. בכלל זה הטבע שלנו לחטוא אבותינו מימות עולם, והטבע שלך דרכך אלהינו לסלוח. אם אין אנו עזי פנים לומר לא חטאנו, כל שכן שאין אנו עזי פנים או שקרנים לומר לא נחטא עוד. לכן לא תמצאו בכל תפלות יום הכיפורים זכר לעזיבת החטא וקבלה לעתיד, אם לא מילה או שנים בדרך תפלה שנחטא פחות בעתיד.

כל כך פשוט הכלל הזה בפשוטו של מקרא שיש פסוק באיכה נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת, ומפרשים כל הפשטנים שזו טרוניא גדולה כלפי האלהים, הרי תמיד הסדר הוא אנחנו פושעים ואתה סולח, וכאן פתאום אנחנו עשינו את חלקנו פשענו ואתה לא סלחת מה זה..

יש פיוט נהדר ששרים ביוהכ שמתחיל כי אנו עמך ואתה אלהינו אנו בניך ואתה אבינו וכו’, תמיד התפלאתי על חוסר הבנת הנקרא של באי בית הכנסת, ששרים את זה בשיר יפה, עד שמגיע לסוף, שמסיים אנו עזי פנים ואתה ארך אפים אנו עזי פנים ואתה מלא רחמים, פתאום השיר משתתק כאילו הקשר הנהדר הזה שבטאנו בשיר הפך עצוב, כמה לא מרגישים ולא מבינים שזהו בדיוק הנקודה.

והיו מייחדים ממש שעיר ושמים עליו את כל עוונות ישראל ושולחים לעזאזל, שיהיה ציור וסמל מוחשי ממש איך פשוט זורקים כל העוונות. ואנחנו מקיימים את זה גם היום במנהג תשליך וכפרות כל אחד כמנהגו. לך תבין מה יש לאנשים הנאורים החכמים נגד סליחה כה פשוטה ומוחשית, שאנחנו צריכים לדחוק ולעוות את הכתובים שאין הסליחה הזו כפשוטו ממש.

לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים שבן בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים ואומרים בחור שא עיניך וכו’. אכי”ר.

אני רוצה להתוודות, יש משהו שמקשה עלי לכתוב משהו מיוחד ליום כיפור, ובכלל לימים האלה. זה מרגיש לי חוזר על עצמו. אני אוהב את הימים נוראים ומה שהם נותנים מקום לרפלקציה, להתחדשות, לחשיבה מחודשת אסטרטגית פנימית על החיים, אבל כמה פעמים אפשר למצוא ניאונס חדש לזה. היה כבר אלול, היה ראש השנה, היה שבת שובה, היו עשרת ימי תשובה, ועכשיו יום כיפור. מה אני יכול לחדש לזה. גדולים חקרי לב נלאו למצוא מהלכים לתת לכל יום לכל ריטואל לכל פרט משמעות מאולצת מיוחדת, אבל לנפש כל זה מרגיש חוזר על עצמו. תיאוריות אפשר לחלק, להגדיר שזה זה וזה זה, לבנות סדר ומהלך שלם. אבל כאשר זה מתקבל בנפש יש בדרך כלל דבר אחד שאני יכול לקבל מכל זה, ואת זה כבר עשיתי מתי שתפס אותי הרגע הזה בכל המהלך הזה, לכל פרטי מהלכים וחילוקים אין באמת משמעות נפשית בשבילי.

ובאמת שכך למדנו מרבותינו, אשר כל ריבוי התפילות והטקסים והמצוות מטרתם אחת, לא להשלים את כולם ולסמן וי על כל אחד מהם, ועל אף שבנו בעלי מחשבה מהלכים שלמים להסביר צורך כל פרט אין זה פנימיות הענין, אלא כי האדם מדשדש לו בדרכיו הרגילים בכל סדריו וחשבונותיו, וכל ריבוי העבודות מטרתם להגיע לרגע אחד של אמת של טוהר של הארה, משהו בלתי נתפס במילים, וזהו שלימות הכל. וכל הריבוי הוא הכל בבחינת אם לא יעזור זה תנסו את זה ואם לא הצלחת בזה תנסה להצליח בזה.

רבי מנדל מויטבסק אמר שכאשר גר בחו”ל היה כל מאוויו ותפלותיו להתפלל תפלה אחת באמת, וכאשר עלה לארץ ישראל הבין יותר שהוא רוצה רק להגיד מילה אחת באמת. כי האמת אינו בריבוי מצוות ואסיפת תפילות ורשימות ארוכות אלא בנקודה אחת בלתי נתפסת, וככל שאתה מנסה לתת לו מילים וציורים אינך מבין אותו בכלל. ואין זה משנה בכלל אם אותו הארה מגיעה לך באשר יצר או באשר קדשנו, וורט חסידי אומר שהאל של אתה חוננתנו הוא אותו אל של אתה בחרתנו, ואמר רבי נתן מברסלב אם לא הולך לו בתפלתו ביום כיפור אינו דואג אלא מקווה שביום שאחריו ילך לו.

רוצה אני רק לפרט מהו הענין האחד הזה בשבילי, אשר הוא המתלבש באלפי מילים ושפות ותורות. כי יש דבר אחד אשר בו מתבדל אדם מכל המציאות, והוא שהוא חסר והולך אל שלימות יותר. הפער שבין הרצוי שלו לבין המצוי שלו, זה שיש בכלל משהו שהוא רצוי בשבילו, בין אם נגיד את זה בשפה מוסרית או פילוסופית או דתית או מיסטית או פיננסית או כל שפה אחרת, המאחד את כולם הוא שיש סדר נעלם שאומר לאדם שצריך משהו, שהוא צריך לחיות יותר באמת או יותר בהארה או יותר בצדק, שיש משהו נוסף על הקיים עובדתית ובו מתעסק האדם הנכון.

והנה הפער הזה הוא כל היות האדם בהיותו כאדם ולא כאובייקט, ומידת העמידה על הפער הזה הוא כל מה שמבדיל בין אדם גדול לקטן, שהקטן יותר קיים כמצוי ופחות עוסק בהנדרש ממנו והגדול שם לב ומקדיש את רוב מאמציו להתעסקות בהיות יותר קרוב לרצוי. מצד שני הפער הזה הוא החטא הוא הכאב שהרי הוא אומר שאינך קבוע שאינך מה שאתה אמור להיות שאתה חייב בעוד משהו. הרי גדלות האדם כאדם נמדדת בחסרונו ובחטאו.

יום כיפור הוא יום של חטאים, של ספירת רשימות גדולות של על חטא ווידוי, אבל רשימות אלו אין כוונתם רשימה אלא לעורר לאדם נקודה אחת של עמידה על החוסר השורשי הזה לראות את הפער שבינו לבינו האמור.

הסליחה הוא בכך שאין אדם יכול לראות את זה מתוך כאב וצער, צריך הוא לפעמים להפסיק ללכת, לעצור, ולהעמיד את עצמו בציור שלימות היותו, כאילו המצוי הוא כל הרצוי והוא היותו מרוצה כפי שהוא. זהו הצד השני של עבודת יום הכיפורים שמכונה התדמות למלאכים, כי אדם נקרא הולך בפער הזה ומלאך נקרא מציאות עומדת שלימה, ואמנם אין תכלית לאדם להיות מלאך, אלא לשעה אחת בשנה צריך הוא להפסיק את הליכתו לראות את עצמו כמו שהוא ומשם ללכת לכיוון השלמתו.