142. זוהר על שמיני עצרת

זוהר מלוקט מכמה מקומות

 • קשר שמיני עצרת ושמחת תורה
 • רבדים במשל המלך ואורחיו ובנו – הבן דיעבד ושכל האורחים הם לכתחילה שלא יבואו בשעת שמחתם.
 • ביאור הנמשל בעבודה מי הם כל אושפיזין ומי הוא שמחת היום לבדו.
 • ביאור הנמשל בתורה עצמה

 

 

142. זוהר על שמיני עצרת
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 28:20
 
1X
 

141. זוהר ולקחתם לכם – כל הנקרא בשמי – אמור קד, ויחי רכ

 • אור פנימי ואור מקיף של סוכה ולולב.
 • כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, בכל היצורים אפשר לקרוא שמו.
 • עיקר שמו באדם שנברא בצלם, וענין צלם ודמות זכר ונקבה.
 • ענין אדם שיש לו צלם וצל, שאינו תמונה אלא אדם חי.
 • יציאה מהדין עם חותם המלך
 • ארבעת המינים כמו תפילין כי שם הויה נקרא עליך צורת גוף האדם העליון והתחתון.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

paypal.me/iyunlemachshava

141. זוהר ולקחתם לכם – כל הנקרא בשמי – אמור קד, ויחי רכ
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 33:50
 
1X
 

140. זוהר על האושפיזין – פרשת אמור דף קב ע"ב עד קד ע"א

לימוד הזוהר לדעת הדברים בשורשם ולא כעמי הארצים

 • המתנות בזכות משה אהרן ומרים כלומר יש להם עבודה פנימית שעל ידי זה שורה
 • חזרת כל שלשת המתנות בזכות משה שהוא הדעת הפנימית לתפארת הכולל חסד אהרן וגבורה מרים
 • מי שיש לו דעת יכול להחזיר כל מיני בחינות על ידי התורה הכוללת הכל
 • ענין החסד דאזיל עם כולהו יומין שאהבה אינה מתגשמת לרע כמו היראה
 • סיום הענין שהופסק בהקלטה: ולכן על ידי העבודה של אהבה כאברהם ואהרן שורים ענני הכבוד, וזה שמסיים הזוהר שצריך לתת חלק לעניים שזהו חלק השכינה בראש ומי שאינו נותן חלק זה וודאי לא שורים עליו ענני הכבוד.

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

http://paypal.me/iyunlemachshava

140. זוהר על האושפיזין – פרשת אמור דף קב ע"ב עד קד ע"א
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 38:30
 
1X
 

139. זוהר האזינו – דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב

 • קריאת מיתת משה בטעמים של פרשת אני ישנה וליבי ער.. קול דודי דופק.. פתחתי אני לדודי.. ודודי חמק עבר.. ביקשתוהו ולא מצאתיהו..
 • ולא קם נביא בישראל כמשה בניגון ביקשתוהו ולא מצאתיהו
 • אדרא זוטא של רשב"י כמו שירת האזינו
 • לדבר בשפת התורה – ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו
 • שירת האזינו מפרשת את הסוד בשפה גלויה שאין לטעות בו

 

אנא תמכו בהמשכת השיעורים

https://cash.app/$yitzchoklowy

paypal.me/iyunlemachshava

139. זוהר האזינו – דף רפו ע"א עד דף רפז ע"ב
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 31:27
 
1X
 

138. זוהר לכל נדרי – תיקוני זוהר דף קמ'ג

138. זוהר לכל נדרי – תיקוני זוהר דף קמ'ג
Weekly Shiur

 
 
00:00 / 32:17
 
1X