שפחה על הים

תוכן עניינים

“ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי”

אני שפחת מרתי,

עוזרת לאדונתי,

בפעוטות ילדיה טרחתי,

בענן חושך עזבתי,

לבדי בפחדי והרהורי,

בין יוצאים ביד רמה,

עלי לא היתה יד.

 

אחור רדפוני צרותי,

אחריותי שעזבתי העיקו,

ולא ידעתי, נפשי,

כמעט העזתי,

להרים אצבע,

זה אלי,

הוא ליבי, הוא אדוני.

 

מה לך יחזקאל,

תשווה מרייך למריי,

כהן על הנהר,

נפתחו לך שמים,

ואנכי בקעתי תהומות,

רצוא ושוב במימי,

משכה נפשי בכבלי,

ונשמתי בחירותי,

קריעות לבי לחומה,

ברגל עברתי בינותם.

×

Membership Level change

You have selected the following level:

Hamasikim Yazhiri
Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card