119. שבועות: קציר לעובדים תורה לחכמים

תוכן עניינים

פרשת במדבר: רשימת הקרדיטים של התורה, לשמוח גם בקרדיט של חבריך.
חג השבועות: בעינן לכם אפילו לתלמידי חכמים, שאין עבודתם בקציר אלא בתורה.
סוד מתן תורה: להרגיש שהחכמה נתונה לך מן השמים.