פרשת שופטים

שיעורי 5 דקות לפרק

שיעורים בפרשת השבוע וספר הזוהר

שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
שיעור שבועי - הרב יצחק לאווי
301. אז מען האט איין גאט מאכן די עבירות אויך סענס - זוהר שופטים תשפ"ב - תשרי תשפ"ג ג
/