פרשת נשא תשע”ו

תוכן עניינים

בענין הנזיר שהוא תוספת חיים ולא מיעוטם והיות שערותיו ארוכות מורה על כך

×

Membership Level change

You have selected the Hamasikim Yazhiri membership level.

Be a creative partner by becoming a paying member. You will be inscribed in the weekly publication.

The price for membership is $18.00 per Month.

Do you have a discount code? Click here to enter your discount code.


Account Information

Payment Information We Accept Visa, Mastercard, American Express, and Discover

Pay with Credit Card